Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 11 januari 2011 door Wijntijd

Bordeaux BIB’t er op los

Bordeauxj Wijndozen-met-tapkraantje of volgens de vakterminologie Bag-in-Box - kortweg: BIB’s - zijn stilaan niet meer weg te denken uit onze internationale wijnhandel, zij het dat ze in België nog altijd op hun grote doorbraak wachten (lees o.a. Britten zetten zwaar in op de BIB of Hoe lang blijft de wijnfles nog intact?).

Maar zelfs ondanks deze koudwatervrees bij veel Belgische consumente noteert onze grootdistributie, die haast van nature de wegbereider van deze verpakkingsvorm is wegens het grote gebruikscomfort en de makkelijker handling, de laatste 2 à 3 jaar een serieuze stijging in de verkoop van deze BIB’s of partyboxen.

11 procent in de doos

Wie nog altijd in de mening verkeert dat in deze alternatieve wijndoos slechts marginale appellaties verdwijnen en de klassieke AOC’s er hun neus voor ophalen, heeft het toch grotendeels mis. Want wat blijkt? Zelfs Bordeaux is tegenwoordig in de ban van de BIB-verpakking.

Vorig jaar werd in de Franse grootdistributie immers het equivalent van maar liefst 158.500 hectoliter bordeauxwijn in BIB-vorm verkocht, zo communiceert de onverdachte bron van belangenorganisatie C.I.V.B. (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) zelfs met enige trots.

Wanneer dit cijfer u niet meteen veel zegt: omgerekend vertegenwoordigt dit reeds 11 procent van het in 2009 totaal verkochte volume bordeaux. Als zelfs dit argument u nog niet helemaal overtuigt, misschien deze berekening wel: vergeleken met 2008 betekent dit een stijging voor deze verpakkingsmethode met een flinke +16 procent. Stellen dat de BIB’s dus niet aantikken in het moederland van alle appellaties, getuigt stilaan van een slechte marktkennis.

Médoc & Graves spartelen tegen

Desalniettemin toch één kritische bemerking. Niet alle appellaties van Bordeaux zijn met evenveel enthousiasme op deze BIB-trein gesprongen.

Het is hoofdzakelijk de basisappellatie AOC Bordeaux Rouge die op dit moment bijna driekwart uitmaakt van dit groeiende BIB-leger, in casu 73 procent). Eveneens populair om in 3 liter BIB’s op het schap te verschijnen is tegenwoordig de AOC Bordeaux Rosé met 14 procent van het totale volume, maar eens we naar de op papier ‘hoger’ aangeschreven herkomstbenamingen kijken zoals die van de Médoc of Graves, zien we dat deze nog steeds weigerachtig tegenover het fenomeen staan.

Amper 2 procent van het geproduceerde volume binnen deze AOC’s werd vorig jaar immers in BIB’s verkocht. Rangen en standen, ze blijven toch (lang) overeind in de Bordelais.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails