Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 25 november 2010 door Wijntijd

Minder wingerd, minder wijnproductie

Een paar jaar terug leek het nog alsof de wijnbusiness ontgestoord kon ‘aanmodderen’. Er scheen namelijk geen einde aan de groei te komen en gespecialiseerde analisten c.q. financiers waren blijkbaar niet echt geboeid door de onderliggende trends in deze markt.

Maar sedert we met onze neus op de financiële en economische crisis werden gedrukt - en het zelfs voor de grootste optimist stilaan duidelijk is geworden hoeveel takken van deze internationale wijnhandel ook bloeden, of alleszins serieuze moeilijkheden ondervinden om zich aan te passen aan de verscherpte markt -en afzetcondities - worden we haast dagelijks bestookt met trendrapporten, marktanalyses en profielstudies.

Nog steeds à la baisse

Zelfs in de veronderstelling dat dergelijke studies vroeger eveneens werden gemaakt, bleven ze vermoedelijk toch vooral in de lade liggen bij insiders, terwijl ze nu steevast een veel grotere, en vooral snellere, verspreiding kennen. Met name de experts van het O.I.V. (L'organisation internationale de la vigne et vin) blijken deze dagen superactief. Zopas werden nieuwe schattingen vrijgegeven, die de vinger aan de pols houden van de globale wijnwereld anno 2010 en dat in zijn meest ruime betekenis (beplant wijnareaal, output, consumptie,...).

Dat de rode draad doorheen deze analyse nog steeds wijst op een trend à la baisse, dat mag eigenlijk niemand meer verwonderen. Want  wat leren we nu uit deze  nieuwe berekeningen?

Primo dat de gecultiveerde wingerdoppervlakte wereldwijd blijft krimpen, om nu ongeveer op 70 miljoen hectare aanplant te landen. Deze terugval kan op conto van de wijngaarden in de Europese unie geschreven worden, de zogenaamd zuidelijke hemisfeer ‘op Zuid-Amerika na dan) en de Verenigde Staten. In 2010 bleef bijvoorbeeld het Europese wijnareaal achteruitboeren in de belangrijke producerende landen Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal, als gevolg van de rooicampagnes die binnen de E.U. werden opgezet.  Maar parallel hiermee viel ook het groeiritme van de bebouwde wijnoppervlakte terug in de zuidelijke hemisfeer en in de V.S.A., want tussen 2009 en 2010 zagen ook Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hun druivenaanplant verminderen.

Toch lichtpuntjes?

Maar niet iedereen kent zulke dalende curve, want met name Argentinië en Chili registreerden nog een lichte aangroei van hun wijnareaal vergeleken met vorig jaar.

Minder aanplant vertaalt zich natuurlijk automatisch in minder productie. Europese volumekampioen Spanje vinifieerde zo 35,1 miljoen hectoliter wijn en bleef daarbij nog grosso modo stabiel, terwijl Frankrijk en Italië terrein verloren. En ondanks een lichte vooruitgang qua wijnproductie in Portugal – en dat ondanks minder gecultiveerde oppervlakte - , Griekenland en Bulgarije, daalde de totale wijnoutput dit lopende  jaar in de Europese Unie wel met -6 procent tegenover 2009.

Het O.I.V. resumeert deze trend: als volgt “La production mondiale de vin en 2010 enregistre un niveau inférieur de 10,7 millions d’hectolitres (-4,0%) par rapport à la production 2009 et se situe à environ 260 millions d’hectolitres”, dixit Federico Castellucci, de algemeen directeur.

Slechts één lichtpuntje: uiteraard kromp ook de wijnconsumptie onder invloed van de aanslepende economische crisis, maar toch is de algemene verwachting dat - als straks de cijfers van het tweede semester 2010 officieel bekend geraken - we opnieuw een opwaartse trend inzake wijnverbruik zullen noteren.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails