Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 5 maart 2010 door Wijntijd

Chileense wijnindustrie verliest 250 miljoen dollar

ChileWine In een vorige column wezen we al op de enorme problemen waarmee ook de Chileense wijnmakers te kampen krijgen na de verwoestende aardbeving (lees: Aardbeving schokt ook Chileense wijnindustrie).

Op een persconferentie op 3 maart jl. in Santiago de Chile gaven twee sleutelfiguren van de wijnindustrie, respectievelijk René Merino, president van Vinos de Chile en Eduardo Silva van Corporación Chileno del Vino, een eerste analyse van de verwachte schade.

125 miljoen liter foetsie

En die is aanzienlijk, alhoewel misschien toch minder dramatisch dan eerst werd gevreesd: “The wine industry has been affected, but after several days of working to assess its impact, we have determined that the damage is, in fact, limited” klonk het zelfs gematigd optimistisch.

In een poging om de verliezen te kwantificeren, komt men voorlopig op een schadeclaim van 125 miljoen liter wijn, zowel in bulk als flessen en barriques/tanks (dus rijpende wijn).

Een cijfer dat in waarde ongeveer het equivalent vormt van 250 miljoen US dollar . Om het in perspectief te plaatsen: omgerekend is dit een verlies dat circa 12,5 procent vertegenwoordigt van de oogst 2009. Een zware, maar niet fatale klap voor de bevoorrading en commerciële verplichtingen, ook niet in de exportmarkten: “We are therefore certain that dispatches and compliance with commercial obligations will return to normal within a very short period of time and without major difficulties.”

Weinig gevolgen voor de nieuwe oogst

Uiteraard is er, zoals eerder gemeld, ook sprake van infrastructurele schade aan de domeinen, maar die werd in dit stadium nog niet helemaal in kaart gebracht: “The damage to infrastructure varies among the different wineries and has not, as yet, been fully measured. The wine grape vineyards have not been affected, and we are waiting for electricity to be restored in order to determine the extent of damage to irrigation systems.”

Het feit dat de wingerds zelf de catastrofe ongeschonden doorkwamen, blijkt natuurlijk een belangrijke bonus.

Op dit moment lijkt in bijna de ganse Chileense wijnindustrie het routinewerk weer op gang te komen, bevestigden Merino en Silva. De meeste bottellijnen blijken bovendien nog operationeel en veel schade in de kelders werd reeds grotendeels hersteld.

Ander positief nieuws dat op deze persconferentie te rapen viel: de nieuwe oogst zal er waarschijnlijk toch niet teveel onder lijden: “The harvest has begun, and volumes should not be affected by the earthquake. In fact, the first containers have already been dispatched, although the speed of transportation will depend upon the general functioning of the country’s overall infrastructure, such as highways and ports” concludeerde René Merino.

Prijzenjojo?

En wat met de mogelijke prijsschommelingen? Per slot van rekening betekent 12,5 procent verlies van het oogstvolume 2009 toch een flink aantal flessen of bulkwijn, die niet langer in het exportcircuit vloeien.

Op de persconferentie werd dit thema niet aangesneden, maar uit de contacten die we met een aantal importeurs hadden tekent zich het volgende mogelijke scenario af: op korte termijn kunnen de prijzen van de reeds gebottelde voorraden lichtjes stijgen, omdat er bij sommige domeinen toch serieus glasbreuk en verlies werd geleden. Maar eens de oogst 2010 binnen gehaald, zou er integendeel zelfs sprake kunnen zijn van een daling van de prijzen, althans in de zwaarst getroffen wijngebieden.

De verklaring? Veel wijnhuizen in Colchagua, Talca,... zijn toch vrij erg toegetakeld en hebben een acuut tekort aan cuves, dus aan stockagefaciliteiten. Daardoor zouden de prijzen van de druiven eventueel kunnen dalen, want vergeet niet dat veel Chileense bodegas (een deel van) hun druivenmateriaal aankopen.

Maar nogmaals, de algemene conclusie luidt: de Chileense wijnbusiness kreeg een zware klap, maar ligt commercieel absoluut niet knock-out.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails