Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 10 juli 2009 door Wijntijd

Frankrijk blijft rooien en distilleren

Wijngaard Het is een tijdje stil gebleven rond de fameuze rooicampagnes, één van de pijlers van het Europese - en vooral ook Franse - wijnbeleid. Bedoeling van dit gesubsidieerd uittrekken van wijnstokken is immers een structurele oplossing te vinden voor het nu al jarenlange wijnoverschot in de Europese Unie, in plaats van altijd maar onverkoopbare wijn te blijven produceren, die dan telkens (peperduur) dient gedistilleerd.

10.000 + 20.000

Zopas werden de officiële cijfers vrijgegeven voor de campagne 2008-2009. In de winter van 2008 waren reeds 10.000 hectare definitief uitgetrokken of de dossiers ter zake goedgekeurd in Frankrijk, waarvoor in totaal zo'n 70,6 miljoen uit de subsidiepot werd betaald. Rooidossiers voor nog eens 20.000 hectare extra waren eveneens officieel ingediend.

Bijna de helft van deze dossiers heeft betrekking op het vernietigen van de totale aanplant van een domein, terwijl de andere helft sloeg op wijnexploitaties van 55-plussers, die zo definitief het vak verlaten. In slechts een klein percentage van de ingediende aanvragen worden slechts enkele percelen van het domein gerooid.

Wat de campagne betreft die afloopt in de winter van dit jaar, hebben de wijnbouwers nog kans tot 31 augustus om hun dossiers neer te leggen. In de wetenschap dat vooral voorrang wordt gegeven aan domeinen die gans hun aanplant willen vernietigen, aan 55-plussers of aan wijnbouwers wiens aanvraag vorig jaar geweigerd werd. Zij die reeds vorig jaar een goedkeuring kregen maar nog altijd hun wijnstokken niet gerooid hebben, maken veel minder kans op groen licht én de bijhorende euro's.

In principe gelden deze maatregelen voor het hele Franse wijnareaal, op uitzondering van bepaalde terreinen in Bugey en Corsica. Dit laatste eiland wil een uitzondering, omdat in 2008 er reeds 7 procent van de totale aanplant werd gerooid.

Blijven stoken

Ondanks deze rooicampagne, worden er nog altijd een flink wijnsurplus gedistilleerd. Een 'bodemloos vat' op financieel vlak, want dezelfde stokken blijven, oogst in oogst uit, druiven of wijn produceren die niemand wil.

Soms gaat het over flinke hoeveelheden. Zo diende FranceAgriMer (ex- Viniflhor) eind juni een aanvraag in voor crisisdistillatie van maar liefst 600.000 hectoliter rode vin de table en vin de pays. Dossier dat Frankrijk officieel ter goedkeuring (én cofinanciering) zal voorleggen aan de Europese Commissie.

Vooral bij de vin de table is er namelijk sprake van een krimpende populariteit. De gemiddelde stocks van dit type wijn vertegenwoordigen momenteel naar schatting reeds 11 maanden consumptie, daar waar het gemiddelde de vorige jaren rond de 9,5 maanden verbruik schommelde. De tafelwijnzee groeide dus aanzienlijk aan.

De totale Europese enveloppe voor deze crisisdistillatie weegt momenteel zo'n 26 miljoen euro. Ook hier kunnen nog nieuwe dossiers worden ingediend tot maximaal 31 juli.

Hoe dan ook, te oordelen naar deze cijfers is er nog véél werk aan de winkel om 'onverkoopbare' wingerds en wijn sneller uit de markt te krijgen. De subsidiekraan zal nog een tijdje moeten stromen...

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails