Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 12 juni 2009 door Wijntijd

Amerikaanse wijnindustrie valt Europa aan

Het lijkt wel alsof de voorbije week integraal in het teken stond van de 'naamsveranderingen' en appellatiespelregels. Want nu zit ook het Amerikaanse Congres gebogen over een wijndossier en copyrights.

We hebben in deze rubriek al meermaals commentaar geleverd op de (jarenlange) strijd van de Europese Unie om traditionele herkomstbenamingen en wijntypes, die vooral in de Nieuwe Wereld klakkeloos en schaamteloos worden gekopieerd, extra te beschermen. En overtreders desnoods te sanctioneren (zie o.a. Apera en Topaque of Australië: kidnapping van appellaties taboe).

Port, Sherry, Champagne, Sauternes, ... behoren tot de klassieke slachtoffers van deze imitatoren.

Uitzonderingen op de regel

Om die knoop te ontwarren zijn al lange, slepende onderhandelingen gevoerd met onder andere Australië en de Verenigde Staten, twee van de grootste boosdoeners op dat vlak. En werden overeenkomsten getekend, waarbij ook Europa serieuze toegevingen deed om de invoer van o.a. Amerikaanse wijn te versoepelen. Of nieuwe, on-Europese technieken toe te laten, zoals het gebruik van eikkrullen.

Vooral via een akkoord uit 2006 verklaarden Amerikaanse wineries zich daarom in principe bereid om voortaan geografische plaats- en herkomstbenamingen niet langer in hun export te gebruiken wanneer deze in strijd zijn met de Europese regelgeving. Een pak domeinen, die al geruime tijd deze namen op hun etiketten droegen, kregen op deze algemene regel toch een (tijdelijke) uitzondering.

Een maatregel die nu stilaan effect krijgt.

SOS Clos en château

Pas nu begint men daarom dus ook in de V.S.A. te beseffen dat zo'n Europese copyrightmaatregel de eigen wijnindustrie wel eens heel veel geld en exportaandeel kan kosten.

In de V.S.A. zijn honderden wijnproducenten momenteel druk aan het lobbyen bij hun congresvertegenwoordigers om deze Europese maatregel af te blokken en de U.S. trade representatives in Europa in te schakelen.

Want voor sommige domeinen betekent deze beslissing, als ze naar de letter wordt toegepast, inderdaad de doodsteek van hun export richting de Europese Unie. Het in Washington gevestigde, overigens uitstekende, Château Ste Michelle bijvoorbeeld of het in Napa Valley toch legendarische Clos du Val, zouden immers hun naam moeten wijzigen als ze nog kans willen maken op verdere uitvoer richting de Europese Unie.

Advocaten in het geweer

Er staat economisch veel op het spel, want verleden jaar bedroeg de Amerikaanse wijnexport naar de Europese Unie maar liefst 486 miljoen dollar, wat een stijging met 9 procent betekende. Maar misschien nog belangrijker is het prestigeverlies als een winery plots de E.U. niet meer in mag of kan.

Vandaar dat nu advocaten uit maar liefst 10 Amerikaanse staten - en vooral uit de wijnproducerende sterkhouders California, Washington, Oregon en New York - zich hebben gegroepeerd om de dossiers van de wijnmakers te verdedigen. In de hoop dat ze ofwel deze maatregel nog kunnen tegenhouden ofwel genoeg juridische achterpoortjes vinden voor domeinen die al lang deze traditionele benamingen en termen op hun label afdrukken. “If the European Community's recent action overturning decades-long acceptance of these terms is allowed to stand, these wineries will be required to withdraw brands that have been sold for many years in the European markets,” zo klonk het in hun gezamenlijk communiqué. “The loss of these markets will financially harm local businesses in the communities we represent.”

Benieuwd of de E.U. (weer eens) zal buigen voor dit Amerikaanse advocatengeweld en hoeveel water er in de wijn zal vloeien.

Frank Van der Auwera

Reacties

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld, uw reactie is nog niet geplaatst.

Even geduld
Uw reactie kon niet geplaatst worden. Volgende fout deed zich voor:
Uw reactie werd geplaatstPlaats nog een reactie

De letters en cijfers die uw invoerde zijn niet correct. Probeer het nog een keer.

Uw reactie wordt zo dadelijk geplaatst. Om spam op onze blogs te voorkomen dient u echter nog eerst de letters en cijfers die u in onderstaande afbeelding ziet in te voeren.

Is deze afbeelding moeilijk leesbaar?Maak er dan een nieuwe aan.

Even geduld

Laat een reactie achter

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails