Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 18 januari 2009 door Wijntijd

Polen laat wijnmakers opnieuw vrij

Poland Polen en wijn? Ik begrijp dat u eventjes de wenkbrauwen fronst. Spontaan denken we immers eerder aan wodkaproductie dan aan wijnbouw. Nochtans dateren de eerste officiële sporen van de viticultuur in Polen reeds uit de twaalfde eeuw, vooral dan in Silezië en het zuiden van het land. Maar eeuwenlang sudderde deze wijnindustrie maar op een bedenkelijk laag pitje.

Recent werd echter een nieuwe wet met betrekking tot alcoholische dranken aangenomen door het Poolse parlement. Wet die er onder meer moet voor zorgen dat ook wijnmakers eindelijk meer vrijheidsgraden krijgen om wijn te produceren én te verkopen. Voor het eerst worden namelijk opnieuw kleinschalige exploitaties erkend die échte wijn op de markt brengen. Ook het beroep van wijnmaker wordt nu officieel erkend en ook de lokale handel in wijn wordt 'vrijgegeven'.

Vadertje Staat waakt

Een heuse paleisrevolutie in dit ex-communistische land, waar het begrip “wijn” decennialang vaak verdacht ruim werd geïnterpreteerd, namelijk als om het even welke vergiste drank op basis van om het even welk type fruit.

Bovendien opereerden Poolse wijnmakers juridisch in een vage zone: de lokale productie of distributie van wijn was in Polen namelijk tot nu toe noch legaal, noch verboden. Om niet gesanctioneerd te worden moesten wijnbouwers tot voor kort wel hun ganse productie voor eigen consumptie bewaren.

Sterker nog, kleine wijnbouwers mochten wettelijk niet eens wijn produceren op hun domein of werden gedwongen om te vinfiëren in door de staat gecontroleerde chais. Ook hun flessen moesten nadien gestockeerd worden in entrepots die door de overheid werden beheerd.

Slechts 400 hectare

Dat restrictieve beleid had uiteraard serieuze (negatieve) consequenties: de hele wijnbusiness in Polen werd gedomineerd door grote importeurs die buitenlandse wijnen invoerden of fabrikanten van soms dubieuze, vaak erg sulfietrijke 'wijnen' op basis van aardbeien of appelen.

Kwaliteitscontrole bleek bovendien een ijdel woord, ook al omdat elke wijnbouwer verplicht was om zijn eigen analyselaboratorium te hebben, wat natuurlijk compleet onhaalbaar was voor veel kleinschalige wijnmakers. Geen wonder dus dat wij tot heden in België nog maar weinig boeiende Poolse wijnen in de rekken ontdekten...

Met deze dubieuze praktijken wil deze nieuwe wet dus eindelijk komaf maken. Op papier krijgt een Poolse wijnbouwer voortaan min of meer dezelfde vrijheid als zijn collega’s in de Europese Unie en zouden we binnen enkele jaren dus een heuse renaissance moeten meemaken van familiale wijnbedrijfjes.

Niet dat dit sito presto tot een instroom van Poolse kwaliteitswijn zal leiden, want de sector staat na jaren van wettelijke en feitelijke verwaarlozing werkelijk nog in de kinderschoenen.

Geschat wordt dat er momenteel slechts zo’n 200 'vignerons' actief zijn, die samen amper 400 hectare wijngaard exploiteren, hoofdzakelijk gesitueerd aan de voet van de Karpaten.

Met dàt lilliputtervolume kom je natuurlijk niet ver op de exportmarkt.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails