6/09/07

Te gek voor woorden

Voor een verlaging van de lasten op arbeid zonder compenserende maatregelen biedt de begroting geen ruimte, stelt de afdeling Fiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën. Het is een duidelijke waarschuwing aan het adres van de politieke partijen die moeizaam een regering proberen te vormen maar het nog over weinig eens zijn, behalve over een verlaging van de personenbelasting.

De aanleiding voor het rapport van de Hoge Raad is een onderzoek naar de effecten van de hoge belastingen op arbeid. Die zijn nefast voor de werkgelegenheidsgraad en de werkloosheid, is de weinig verrassende conclusie. De Raad stelt voor de lasten op arbeid met zowat 6 miljard euro te verminderen, maar is verstandig genoeg om niet te schermen met terugverdieneffecten. Een verlaging van de lasten op arbeid dient volledig te worden gecompenseerd. Met andere woorden: er moeten voor 6 miljard euro nieuwe inkomsten worden gezocht.

Dat is natuurlijk een weinig populair verhaal, zoals ten overvloede blijkt uit de concrete voorstellen die de Hoge Raad van Financiën daartoe doet: het optrekken van het btw-tarief, een verhoging van de accijnzen op stookolie, het schrappen van fiscale aftrekposten in de personenbelasting, de afschaffing van het huwelijksquotiënt, een verzwaring van de belasting op bedrijfswagens.

Het zijn stuk voor stuk voorstellen waarbij tal van vraagtekens kunnen worden geplaatst - het btw-tarief in België is nu al een van de hoogste in de Europa - en die bepaalde categorieën van burgers zwaar en op een ongelijke manier treffen. De remedies die de Hoge Raad voorstelt zijn erger dan de kwaal die hij wil bestrijden.

Enkele voorstellen die de Hoge Raad van Financiën doet zijn ronduit bizar, zoals de suggestie om de uitkering van pensioenkapitaal in het raam van een groepsverzekering of bedrijfspensioenfonds zwaarder te belasten. Dat staat haaks op het beleid dat de voorbije jaren is gevoerd om die vorm van pensioenopbouw aan te moedigen. Helemaal te gek voor woorden is het idee om een belasting van 30 procent in te voeren op spaar- inkomsten, met inbegrip van meerwaarden op aandelen. Het is de beste manier om de kapitaalvlucht weer op gang te brengen en de circuits van zwart geld te heractiveren. En daar wilden we toch van af? Toegegeven, er gaapt een grote kloof tussen de belasting op inkomsten uit arbeid en die uit sparen. Maar België is lang geen fiscaal spaarparadijs. Sparen en beleggen zwaarder belasten is een slecht idee.

Over de evidenste compensatie voor een verlaging van de lasten op arbeid zwijgt de Hoge Raad van Financiën in alle talen: een beperking van de overheidsuitgaven. Omdat dat buiten zijn bevoegdheid valt, luidt het excuus. Welnu, dan is het de hoogste tijd dat binnen de Raad een afdeling wordt opgericht die zich daar wel over kan buigen. Het oplijsten van mogelijke uitgavenverminderingen is een nuttiger bezigheid dan het bedenken van nieuwe en zwaardere belastingen. Dat de experts daar maar eens hun tijd en energie aan besteden.

Stefaan Michielsen

senior writer

Reacties

Gerrit Snel

De meest ideale positie die je kan ambiëren in onze slavenstaat is die van totale materiële onthechting. Of beter gezegd, vrij van materieel bezit. Want je zal materieel niks te kort komen. Men kan niets gaan halen bij wie niets heeft. Sterker nog. Dan hoor je tot de 'zwakken' van de samenleving en wordt je bespaard van allerhande belastingen en krijg je de voordelen naar het hoofd gegooid. Ik denk dat heel veel mensen dat intussen ook goed hebben begrepen en ook daadwerkelijk toepassen. En een vrij zorgeloos leventje leiden.

luc

Ik deel volledig de mening van die andere lezer. Gelukkig heb ik al een paal geslagen in dat exotisch oord. Kwestie van nog inpakken en dit kloteland voor altijd te verlaten. Behalve dat pensioen , dat zullen ze me uitkeren. Zonder al hun heffingen die ze me 25 jaar door de strot duwden kon ik het zelf wel rooien.
België barst !!!

Rik Denurk

Zelfs als je dood bent zitten ze nog aan je lijf via successierechten.
Nooit genoeg.
Bende lijkenpikkers.

c. sap

Wat mij steeds opvalt is dat men bij het belasten van zg kapitaalsinkomsen men vergeet dat het meeste spaargeld al (zwaar) belast werd.
Dubbelbelasting is toch uit den boze ?

Even meetellen :
winst in de vennootschap min 33,99% (enkele jaren terug was het nog 46%, maar dat is een ander verhaal, want die 33,99 zijn eigenlijk een stuk hoger als men naar de belasting kijkt t.o.v. de werkelijke winst, de verworpen uitgaven weet je wel)
Van wat overblijft, zeg maar 66 (als we van 100 uitgaan) gaat er nog eens 25% af als dividend
blijft dus nog 49,50
als men die dan "spaart" laat ons aannemen à 5% rente, nemen we 5 jaar en houden we het gemakkelijk, geen intrest op intrest, dus 25% rendement, hetzij 12,50, als men hierop nu nog eens 30% gaat nemen (bijna 4) blijft er amper 46 over van uw verdienste van 100, dat is dus een aanslag van 54%

Als je dan daarna dat geld uitgeeft, zit er in principe 21% in je uitgave,dus 46/1.21 blijft uiteindelijk 38 die je netto kan besteden, m.a.w. 62% gaat naar .... ja naar waar ???

INderdaad, niet de spaarder moet ontvet worden, maar de Staat, en daar moet men echt niet beginnen met de (te)vele ambtenaren, maar eerst met de vele overtoligge ministers, senatoren (wat doen die eigenlijk) volksvertegenwoordigers en andere apparatsjiks.

Tussen haakjes, betalen wij nu dubbel nl voor de gekozen politiekers en voor deze die momenteel nog blijven zitten????
En ieman die in de "oude" regering zat en die nu herkozen is, krijgt die dan dubbel loon voor zijn "vele" werk ??

andre

Ik zal nu eindelijk mijn vrouw kunnen overtuigen om te verhuizen naar meer exotische oorden.
Dank u, dames en heren van de HRF.

Peter Monard

Waanzinnig. Blijkbaar hebben er aan dit rapport heel wat mensen meegewerkt, afschaffen van deze en de talrijke andere hoge raden die ons land rijk zijn brengt wellicht meer op.

Ik veronderstel overigens dat indien men belasting zou heffen op meerwaarde van aandelen men dan ook minderwaarden mag inbrengen als aftrekpost, anders zou dit voorstel nooit de goedkeuring van de Raad van State krijgen. Voor mij persoonlijk zou dat wel niet zo'n slechte zaak zijn de afgelopen jaren.

Messenger

En dan verwonderen ze zich over het feit dat de burger naar belastingsparadijzen trekt met zijn zuurverdiende, overbelaste centjes.
Wat een stelletje amateurs daar bij de Hoge Raad. Leren ze het nu nooit...?
Benieuwd wat de behoeders van de liberale Gedachte en Aktie (Open VLD) daar tegenin zullen brengen.
Van de sossen (VD Maele) kennen we ondertussen hun standpunt wel ; betalen zullen we, desnoods belasting op de belasting !
Spaar ons Heer, van zulk onheil !

Camille

Dat men nog steeds op zoek is naar oplossingen voor het verlagen van de loonkost is op zich zeer erg. Reeds decennia weet men dat het huidige systeem gedoemd is om ooit te verdwijnen . Hierover zijn honderden studies gemaakt. Dat er nog niets is veranderd is een gevolg van de particratie met zijn heilige huisjes en korte termijn-oplossingen die onze toekomst steeds meer hypothekeren. Hoe dit uiteindelijk wordt opgelost staat in alle geschiedenisboeken. In dit land en in vele anderen blijft men arbeid en diegene die deze arbeid uitvoeren straffen. De tijd dat onze welvaart grotendeels gecreëerd werd door arbeid is lang voorbij. In een hypothetische toekomst zal diegene die verantwoordelijk zal zijn voor het op de knop drukken welke alle machines en computers aan de gang zal zetten opdraaien voor het betalen van al onze sociale voorzieningen of zal het een robot zijn?
Dat de lasten op arbeid moeten verdwijnen is een zekerheid. Hoe? Heel eenvoudig. Wat men van onder wegneemt voegt men vanboven bij.
Gevolg: iedereen die consumeert zal bijdragen tot het systeem. Vreemdelingen, illegalen, toeristen, zwartwerkers en profiteurs, allemaal.
Zwart werk zal vrijwel geheel verdwijnen daar de hoofdpijler wordt weggenomen. Opbrengsten uit kapitalen en spaargelden zullen dan bijdragen tot het systeem zonder dat men daar speciale belastingen moet voor heffen. Wel ben ik voorstander van een taks op geldtransacties die
niet het gevolg zijn van een aankoop of het verlenen van te bepalen diensten, dit om de kapitaalvlucht in te dijken.
Door het verdwijnen van zwart werk zullen de inkomstenbelastingen met 40% kunnen dalen zonder inkomstenverlies voor de staat en deze belasting moet voor iedereen gelijk zijn. Ik ben dus voorstander van een vlaktaks.
Door het verhoogde potentieel van onze bedrijven , handel en horeca zal er voldoende aanbod van werk zijn.
De werkloosheid kan volledig verdwijnen mits iedereen de vrijheid heeft te werken zoveel hij zelf wil zonder er voor gestraft te worden.( de vakbonden zullen het niet graag horen)
De welvaart die wordt verwezenlijkt kan worden herverdeeld en niet alleen worden toebedeeld aan hen die niet kunnen of niet willen werken. maar ook aan diegenen die deze welvaart hebben helpen verwezenlijken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van laten terugvloeien van betaalde inkomstenbelastingen of het invoeren van een soort basisinkomen voor iedereen dat alle andere uitkeringen vervangt. Ieder is vrij te doen wat hij wil maar moet er niet altijd voor werden beloond.'Loon naar werken' is een oud toepasselijk gezegde. Op die manier zal er ruimte zijn om zij die het echt nodig hebben veel beter te helpen. Misbruik van sociale voorzieningen vind ik misdadig en moet zeer zwaar gestraft worden en het melden van misbruik zou een burgerplicht moeten zijn.
Leven wij heden in een consumptie-, een diensten- of een weggeef-maatschappij?
Een andere oplossing? Men geeft iedereen opslag! Aldus verhoogt ons bruto-nationaal product met als gevolg dat onze nationale schuld daalt ten opzichte er van. Alzo wordt er dan ruimte gecreëerd om meer geld te lenen waarmee men dan deze opslag kan financieren. We worden er allemaal beter van!?( dit systeem wordt in werkelijkheid toegepast bij elke indexaanpassing der lonen)

Paul DE ROM

Het is inderdaad zoals in het liedje: "dit is het einde, dat doet de deur dicht, daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra la la.."..Wie kan er nu in Godsnaam nog respect opbrengen voor ( de leden van ) die instelling als je met dergelijke baarlijke nonsens voor de dag komt. Voor de vette zitpenningen die de dames en heren er opstrijken wil ik daar ook wel deel van uitmaken. Het kleinste kind kan zoiets verzinnen. Ik neem aan dat indien meerwaarden op aandelen zouden worden belast, het eventueel verlies eveneens in aanmerking zal worden genomen.
Ik denk dat ik een ( verlieslatend ) zelfstandig bijberoep ga uitoefenen zodat ik toch een deel kan recupereren van de vele belastingen die ik betaal.
Wim Opbrouck zou zeggen : " zever, gezever...

bart

Gewoon belachelijk!!! Eerst gaan we jaren de mensen stimuleren een degelijk pensioen op te bouwen zodat hun koopkracht op latere leeftijd blijft bestaan en dan gaan we deze inspanning weer zwaar bestraffen. Idem met de vermogensbelasting op aandelen...
De overheid moet in eerste instantie bij zichzelf gaan kijken hoe ze kosten kunnen besparen!

filip

Ik denk dat de leden van de Hoge Raad voor financiën van Mars komen, totaal wereldvreemd. Europese spaarrichtlijn of niet, je kan met je vermogen nog altijd naar het buitenland. Als de leden van de Hoge Raad willen, kan in hen, in ruil voor een zacht prijsje, eens uitleggen hoe ze dat moeten doen. Enige interesse, geachte Raadsleden ?

johan

Ontsla die leden van die raad, zou direct al een mooie besparing opleveren i.p.v. dergelijke onzin te verkondigen.

warre verbeke

Ik dacht dat de socialisten weggestemd waren op 10/6. D'er blijkt precies nog een van hun spoken rond te waren.

wim

Nog maar zelden dergelijke zever gelezen. Durven die heren van de Hoge Raad van Financiën zich echt experts te noemen? Een klein kind kan zulke maatregelen bedenken.
Als federaal ambtenaar kan ik niet sjoemelen met mijn belastingsaangifte : de belastingsdienst weet beter dan ikzelf wat ik verdien. Eén ding weet ik wel zeker. Indien een belasting van 30 procent op de spaarinkomsten een feit wordt ik onmiddellijk met mijn weinige spaarcenten naar het buitenland trek.

Laat een reactie achter

Als u reeds een TypePad of TypeKey account heeft, gelieve u dan aan te melden.