6/09/07

Hoge Raad Financiën viseert spaarders

Doe de spaarders en beleggers een verlaging van de arbeidskosten betalen. Dat stelt de Hoge Raad van Financiën voor in een advies aan minister van Financiën Didier Reynders. Een loonlastenverlaging van ruim 6 miljard euro zou voor meer dan de helft moeten worden gefinancierd door een verdubbeling van de roerende voorheffing tot 30 procent.

Op aandelen zou er voor het eerst een meerwaardebelasting komen. De verhoging van de belasting op dividenden van 25 naar 30 procent is minder sterk dan bij obligaties, maar staat haaks op de internationale trend.

Voelt u zich als spaarder of belegger geviseerd?

Reacties

filip

@André
HOERA !!!!!!!!!!!!
Vandaag staat in De Tijd (p.7) dat Reynders heeft verklaard : "Met de MR komen er geen verhogingen van de belastingen op kapitaal" ! Al die moeite , al die paniek voor niets. Leve Didier ! Die man zouden ze moeten eersteminister maken. Hij verlost ons zowaar van het monster van Lochness.
Alle gekheid op een stokje, ofwel was dit van bij het begin het geplande scenario (herinner u De Tijd van 08.02.2007, p 11: "Paniek bij beleggers na gerucht over meerwaardetaks"), ofwel heeft Didier bakzeil gehaald wegens de vele negatieve reacties.

andre

Als ik de vergelijkingen met Frankrijk, Luxemburg en andere landen lees in de kranten dan lijkt het erop dat, indien er ook maar iets gerealiseerd wordt van de voorstellen van de hoge raad, er opnieuw een massa regeltjes en reglementen zullen moeten opgesteld worden.
Het leven zal dan weer een stuk complexer worden en er zullen weer een grote groep ambtenaren bezig zijn met alles te controleren.
De mensen zullen er weer een stukje gedemotiveerder bijlopen, nog een beetje zuurder kijken en nog meer kritiek hebben op ons politiek systeem.
Er zal nog meer gesproken worden over zakkenvullers en dies meer.
Het geloof in de politiek zal nog dieper wegzakken.
Bij politici bestaat al te vlug de neiging om alsmaar meer regeltjes te maken. Dat komt omdat ze in Belgie met zoveel zijn. Hun creativiteit om nieuwe belastingen te scheppen kent geen grenzen.
De vraag is: of er in alle beschouwingen en berekeningen ook rekening wordt gehouden met het verlies, veroorzaakt door deze verzuring en demotivering.
De grote vraag is of uiteindelijk het sop de kool wel waard zal zijn.
En nog eens, als men het spaargeld meer gaat belasten, dan gaat men opnieuw aankloppen bij de generatie die reeds zoveel meer personenbelasting betaald heeft.
De bedrijven willen minder lasten op arbeid en daarom sturen ze de lasten door naar de mensen die ze op prepensioen hebben gestuurd, die ze uitgerangeerd hebben.
Dat is uit dank voor de bewezen diensten.
Mooi is dat.

filip

@CG
Als mensen elkaar niet verstaan, kan dat 2 oorzaken hebben: ofwel heeft de lezer niet goed gelezen, ofwel heeft de schrijver het niet goed uitgelegd. Als u schrijft "ik heb voor meerdere lobby's gewerkt" en even later "ik heb voor 1 lobby gewerkt", wat moet een mens daaruit concluderen ? Elke linguïst zal u zeggen: de schrijver heeft het niet goed uitgelegd want in elk van de 2 zinnen poneert hij een verschillende stelling. Achteraf komt u met verduidelijkingen en verwijt u mij dat ik niet kan lezen. Niet erg diplomatisch, maar wel typisch voor de Franse taal: zijn argumenten zo omzwachtelen met allerlei details, die er niet toe doen, dat geen mens er nog aan uit geraakt.
U speculeert er nogal op los als u insinueert dat de handtekeningen in het rapport zouden vervalst zijn ! U gaat bovendien uit van de verkeerde premisse dat alle leden van de HRF moeten tekenen. Dat is fout. Het kan best dat sommige leden, bvb. die van de afdeling Fiscaliteit, ondertekenen en dat dus de rest van de leden van niets weet, zoals hier is gebeurd. Waarom vraagt u het niet zelf aan Jurion ?
De Waalse haan zal er zich wel voor behoeden om te kraaien: met een verdeelsleutel van 50/50 (ipv 60/40) bvb. bij het verdelen van de politieboetes, heeft hij daar ook geen reden toe.
Dat van die "terroir" was een grapje, of heeft het laatste morzeltje gevoel voor humor u totaal verlaten, zodat u dat niet snapte ? Men noemt zoiets verzuring.

CG

@filip
Om u even de lobby-wereld voor te stellen. Men neme een internationale bedrijfstak. Bvb. scheikunde. Die bestaat uit zichzelf. Maar die bestaat ook uit landenorganisaties die ook hun belangen verdedigen (VCI, BelgoChim, CIA, ...) . En bvb. ook uit meer specifieke producttakken zoals Eurochlor, APAG, EFMA, ... maar ook bedrijven zo groot dat zij hun eigen lobby ook organiseren zoals Exxon, Total, ... en verder ook nog het takoverschreidend werken zoals bvb. in het Reach programma. En zo heb je vaak en veel lobby's die zich snel vertakken in een web van lobby's die elk hun eigen belangen verdedigen, met hun eigen agenda, ... en toch ergens aan hetzelfde zeel moeten trekken. Bottomline proberen zij allemaal hun invloed zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Wel, voor zo'n organisatie heb ik gewerkt, niet als lobby-ist, maar om al die "kleine lobby's" op één lijn te trekken, samen met de koepelorganisatie.
Dus ja, u heeft goed gelezen maar verkeerd verstaan. Nog maar eens.

Over Jurion: pure speculatie (uw gebruik van het woord als is treffend), gissen in het ijle. En nogmaals: niet ondertekend, geen standpunt van het HRF (maar nu gaat u zeggen dat hij misschien die handtekeningen heeft vervalst!)

Vestzak-Broekzak? Dat is een iets te eenvoudige uitleg om zich snel-snel van af te wilt maken. Nee hoor, door die operatie is, hoe u het ook rekent, een transfert van de federale staat naar de deelstaten uitgevoerd geweest, waarbij proportioneel meer terugvloeide naar Vlaanderen dan naar Wallonië. Heeft er één haan (heeft u hem?) gekraait naar die communautaire angel?

Helaas wilt u zo hard uw gelijk hebben op zo'n idiote stelling als het separatisme dat u een karikatuur van die separatist begint te worden en die tegen de muur is gebotst. Getuige ook uw commentaar op mijn commentaar omtrent terroir. Hij heeft klakkeloos de meningen van zijn collegae-separatisten overgenomen zonder hierbij na te denken. Spijtig. Plus est en vous!

filip

@CG
Ja, dit is te moeilijk om te begrijpen. Iedereen die logisch kan nadenken zal met mij beamen dat er een verschil is tussen "Ik heb voor genoeg lobby's gewerkt" en "Ik heb voor één lobby gewerkt". Feit is dat u zichzelf tegenspreekt. Zo geeft u de indruk dat u maar wat uit uw nek kletst en helemaal niet geloofwaardig is. Jammer, want soms heb ik de indruk dat u moeite doet om verstandig over te komen.
En als Jurion dat rapport nu eens, samen met een paar medewerkers, op briefpapier van de HRF afdrukte, ondertekende en aan Reynders overhandigde ? Juist, dus wel een communautair tintje !
3/ De kostprijs voor de verlaging van de loonlast werd inderdaad doorgeschoven naar de gemeenten, een operatie die de federale regering lanceerde om politiek goed te scoren en te kunnen uitpakken met een goednieuwsshow, maar die de gemeenten tot wanhoop bracht en verplichtte de opcentiemen drastisch te verhogen. In het jargon heet zoiets een broekzak-vestzak operatie. M.a.w. wij Vlaamse belastingsbetalers hebben daar geen voordeel van gehad. Onze Waalse medemensen al evenmin.

CG

@filip:
het is zoals u schrijft: ik heb voor een lobby gewerkt maar ben niet lobby-ist geweest. Is dat (te) moeilijk om te begrijpen?

Als enkel Bernard Jurion het heeft ondertekend, dan is het geen verslag van het HRF maar van Jurion. Als uw scenario klopt, dan hebben we wel degelijk te maken met een verslag van het HRF (inclusief van de Vlamingen) en probeert iedereen de zwartepiet door te geven. In beide gevallen, geen communautair tintje.

Als derde punt blijkt dat wij nu een verslag van het HRF hebben, ondertekend door... filip. En BTW: de belastingen op het inkomen zijn wel degelijk verlaagd. Het kan zijn dat de gemeente waarin u leeft, de federale (communautair tintje: meer verlaging voor Vlaanderen) verlaging heeft gecompenseerd.

filip

@CG
1/ Op 09.09.07 (16:35u) schreef u: "Ik heb voor genoeg lobby's gewerkt en weet perfect hoe zo'n tekst..."
Vandaag (18:04) schrijft u "Ik ben nooit lobby-ist geweest. Ik heb wel in een vorig leven voor één lobby een opdracht tot een goed eind..."
Lobby-ist of niet (weet u het zelf nog wel ?), voor mij doet het er in feite niet toe, en ook ik vind niets vies aan het beroep van lobby-ist, als de lobby-ist in kwestie maar eerlijk en logisch met zichzelf blijft.
2/ Ik vertrouw erop dat de leden van de HRF die publiekelijk verklaren "Wij kennen het rapport niet, wij hebben er niets mee te maken", dat rapport ook niet ondertekend hebben, of het zou moeten zijn dat ze allemaal lijden aan collectief geheugenverlies of ongeletterd zijn. Dus geeft de Waal Jurion er als enige ondertekenaar wél een communautair tintje aan.
U suggererde vroeger eens: "ofwel hebben ze niet allemaal ondertekend, en dan heeft het rapport geen waarde". Dit leek me toen en nu nog steeds uw meest waardevolle analyse.
3/ "30% RV en belasting op meerwaarde van aandelenwinsten en wat doen wij ermee ?" is inderdaad de manier waarop IN DE PRAKTIJK in dit land met ons belastingsgeld wordt omgegaan. Ik heb al vaak de belastingen op kapitaal (bvb. RV van 25% op dividenden) in dit land weten VERHOGEN, maar heb nog NOOIT meegemaakt dat de belastingen op arbeid zijn verminderd, toch niet op mijn loonbriefje.
Wat doet men dan met dat geld ? Men lanceert er fantastische projecten mee in Wallonië, men subsidieert er Ooit Tongeren mee, men (over)bevolkt er de kabinetten mee, men doet er een oneindig aantal zaken mee, die blijkbaar prioriteit krijgen op het oorspronkelijke doel: WIJ ZULLEN DE LOONLAST VERMINDEREN !


CG

@filip:
1) ben ik nooit lobby-ist geweest. Heb ik nooit gezegd. In een vorig leven heb ik wel voor één van de machtigste lobby's van de wereld een opdracht tot een goed einde gebracht om haar standpunten op doortastende wijze te formuleren. Hier is niets vies aan, niets oneerbaars. Integendeel, het platform heeft ervoor gezorgd dat de politiek meer dan ooit kennis had van wat leeft in één van de belangrijkste industrieën van Europa. In plaats van geheimzig te zijn, heeft dit de transparantie verbeterd.
2) Indien iedereen zich distantieert van Jurion, dan bedoelt u waarschijnlijk ook de VL-leden van het HRF. Maar dan hebben zij dit verslag mee ondertekend en is er dus géén communautair tintje aan het verslag. Het tintje dat u, onder aangeven van SM blind heeft gevolgd.
3) wat u aanduidt is een hypothese over een onbestaand verslag. Kompleet naast de kwestie dus. Een verzinsel uit uw grote communautaire toverhoed. Als ik het verslag goed lees, dan gaat het toch over hoe een algemene verlaging van de bijdragen tot de sociale zekerheid kan worden gefinancieerd. Er bestaat gewoonweg geen verslag met de titel "30% roerende verhoging en meerwaarde op aandelenwisten en wat doen wij ermee"

filip

Steeds weer stoten we op de verholen pogingen van de Franstaligen om geld uit Vlaanderen naar Wallonië te draineren. Daarom is er maar één oplossing: splits dit land !

dudu

Ze gaan weer de kleine mens pluimen want de superrijken vluchten toch naar exotische oorden met hun fortuin.
Met 100.000€ moet je niet ver lopen hé!
De rijken varen onder de Britse vlag met hun yacht en tanken benzine aan 30 cent in Monte Carlo. Terwijl het kleintje met zijn notedop 1€ de liter afdokt.
Hoe rijker, hoe meer je kan profiteren van het systeem. En zo kan je honderden voorbeelden aanhalen.
Maar is de leuze niet: pak van elk kleintje een beetje en ze gaan niet tegensputteren.
Maar 30% is te veel op spaargeld waar we al 3 keer op belast werden.
Betalen we al niet genoeg BTW op ieder produkt dat we kopen.
Laat ze België maar splitten ... maar alleen de rijken gaan het overleven in Vlaanderen.
Een tweede Monaco maar in omgekeerde richting! Dubbel zoveel belastingen.

filip

@CG
Ik begrijp dat u als oud-lobbyist handig bent om steeds het gelijk aan uw kant te krijgen. Uw retorische vraag "Een tekst van de HRF die door 6 leden niet wordt gedragen ?" spreekt boekdelen. U vervolgt: "Ik weet perfect welke processen er aan te pas komen om zo'n tekst tot stand te laten komen".
Het is mogelijk, waarde CG, dat uw kennis toch niet zo perfect is, want ik heb vernomen dat in dit geval Robert Jurion "cavalier seul" heeft gespeeld. In De Tijd van 08.09.2007, p. W2 lees ik trouwens het volgende:
"Andere leden van de HRF, uit de afdeling financieringsbehoeften, waren er snel bij om zich van het onpopulaire voorstel te distantiëren en speelden Jurion de zwartepiet toe. 'Wij kennen het rapport niet, wij hebben er niets mee te maken' klonk het luid. Ook anderen probeerden meteen de draagwijdte van het rapport te minimaliseren..."
Ik begrijp in feite niet dat u deze discussie wil voeren met zo'n minimale kennis van zaken.
Uw 2de opmerking betreft het als zeker stellen van een zeer dubieuze mogelijkheid. Ik veronderstel dat u bedoelt dat de hogere belastingen op spaargeld en kapitaal een verlaging van de belasting op arbeid (sociale zekerheidsbijdragen) zullen met zich brengen. Niets is echter minder zeker. U beseft toch net als iedereen, dat in dit land een verhoging van de belastingen op spaargeld en kapitaal NOOIT leidt tot een verlaging van de lasten, of is u nog zo jong dat u die ervaring heeft gemist ?
Wat uw 3de opmerking betreft, vervang "noch" door "en" en u heeft de betekenis van de zin. Waarom zo sarcastisch doen over een tikfout ? Iedereen heeft wel eens een zwak moment, nietwaar ?

steven

beetje nuchter zijn aub
onderwijs moet verplicht gratis zijn, en da is federale materie. er moeten meer leerkrachten komen omdat er meer vakken zijn en gratis openbaar vervoer is om de files op te lossen.
en nog een geluk dat die camera's er staan, of er zouden nog meer laagvliegers zijn

Christian

Oogkleppen af aub
Ook in Vlaanderen dwalen linkse proffen rond, zelfs op de KUL.
De subsidie aan de Vlaamse Rode Televisie is een Vlaamse bevoegdheid.
Successierechten zijn een Vlaamse bevoegdheid en de schalen werden nooit geïndexeerd, zodat die spectaculair zijn gestegen.
Het onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. Het aantal leerkrachten neemt jaarlijks toe, terwijl er minder kinderen zijn.
Het 'gratis' onderwijs is een Vlaamse toegift.
Het 'gratis' openbaar vervoer is een Vlaamse uitvinding. Dat de lijn 80% (!!!) van haar uitgaven moet dekken door subsidies is een Vlaamse bevoegdheid.
Ook in Vlaanderen neemt het aantal ambtenaren gestaag toe.
Dat de Vlaamse wegen vastlopen, omdat er niet geïnvesteerd wordt in uitbreiding is veneneens Vlaams. Het plaatsen van de cameras is ook Vlaams.

Maar wat we zelf doen, doen we beter.

CG

@filip: vaak zijn uw meningen helder en duidelijk, maar nu dwaalt u. Een tekst van het HRF dat daar 6 leden niet wordt gedragen? Kom, ik geef u nog één kans om ernstig over te komen. En nogmaals, ik weet perfect welke processen aan te pas komen om zo'n tekst tot stand te laten geworden.

BTW heeft u ook even stilgestaan bij het ander communautair aspect aan het verhaal? Aangezien de werkloosheid zoveel lager is in Vlaanderen dan in Brussel/Wallonië, wie gaat er dan als eerste genieten van een algemene verlaging van de bijdragen aan de sociale zekerheid?

BTW, BTW: Uw voorlaatste zin is op zich moeilijk begrijpbaar. Bedoelt u dat zij de besparingen niet hadden voorgesteld en dus daarom niet werden meegenomen of dat zij de besparingen wel hadden aangegeven maar dat dit toch niet is opgenomen in de tekst?

filip

@CG
Het rapport van de HRF werd opgesteld door de Luikenaar Bernard Jurion, voorzitter van de afdeling Fiscaliteit van de HRF, en dit in opdracht van minister Didier Reynders.
De voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften is Luc Coene. Die heeft met het rapport niets te maken gehad.
Wivina Demeester, Wim Moesen, Bruno Colmant, Peter Praet, noch Norbert De Batselier, die ook lid zijn van de HRF, hadden bij het geven van hun begrotingsadviezen wel degelijk BESPARINGEN als alternatief aangegeven.
Daarvan bleef in de definitieve tekst niets overeind.

 sioen

Waarom kan de ene sparen
en de andere niet ?
Degene die kan sparen studeerde op kosten van de andere die werkte om hun studies te betalen.

Er zijn teveel rijken tov de werkelijk werkenden.

errol flynn

Binnen bepaalde academische, ambtelijke en gerechtelijke kringen leeft nog altijd de sterke wens naar een geleidelijke invoering van een soort (Belgisch) staatssocialisme (onafgezien de evoluties in het buitenland en de laatste verkiezingsuitslagen). Dit HRF-rapport is daar onder meer een uiting van. Ook de onkritische benadering van de VRT past in dit schema. Men kan recent ook verwijzen naar de mercuriale van procureur-generaal J.F. Leclercq bij het Hof van Cassatie (4 september jl.) waarin is gesteld dat een regionalisering van de sociale zekerheid (of althans een begin daarvan) volstrekt niet in overeenstemming met de huidige grondwet zou zijn (sociale grondrechten kunnen niet teruggedraaid worden). In dit geval zou de grondwet dus wel moeten worden nagekomen.

Jeff

Men moet de problemen ten gronde aanpakken maw laten we Wallonie eens goed onder de loupe nemen want daar is een pervers systeem ontstaan, daar gaan onze zuurverdiende centen naar toe, akkoord er moet enig vorm van solidariteit zijn maar het enkelrichtingsverkeer !
Ik hoop dat de politiek dit waanzinnig idee van de 'Hoge' raad ( ik weet niet welke uilskuikens daarin zetelen maar weten blijkbaar van geen hout meer pijlen te maken) netjes blokkeert en laten we Wallonie saneren of misschien beter definief afstoten

CW

Mocht dit er werkelijk aankomen ben ik zwaar teleurgesteld in deze nieuwe regering. De socialisten liggen er eindelijk uit en dan hoor je zoiets?!
Vergeet niet dat het geld waarmee we beleggen al een keer belast is geweest in de personenbelasting. Mochten de meerwaardes ook nog eens belast worden, dan betalen we 2 keer belasting op onze zuurverdiende spaarcenten.
In de VS worden meerwaarden al enkele decenia belast, maar daar mag je de minwaarden tot een zeker niveau ook aangeven. Benieuwd of de Hoger Raad dit ook zal toelaten?

Mijn conclussie is duidelijk: België begrijpt het kapitalisme niet, hard werken en nadenken worden niet beloond en slaapkoppen(Franstaligen) gaan met onze Vlaamse centen lopen.

Het einde van België is hopelijk nabij.

CG

Hadden wij het nu over het verslag van het HRF of over Ecolo / FDF / NVA / BDW ? Ik ben even de draad kwijt.

En als de leden van het HRF het stuk niet hebben ondertekend of van haar bestaan niet afwisten, wel dan is het geen stuk van het HDF maar van Dhr. Jurion. Het is dan een eigen mening met de waarde die men het wilt geven = waardeloos.

Als het HRF toch meent dat het een mening is die uit haar rangen voorkomt, dan neem ik wel aan dat mensen zoals Luc Coene, Wivina Demeester, e.a. die wel mee hebben ondertekend én er volledig achterstaan (ik heb voor genoeg lobby's gewerkt en weet perfect hoe zo'n tekst tot stand komt) Ook in dit geval kan er geen sprake zijn van communautair luik.

Zo eenvoudig is het.

filip

@CG
Geen communautair tintje ?
Laat me lachen ! Dat is inderdaad wat de Franstaligen ons altijd willen laten geloven en ondertussen pluimen ze de Vlamingen kaal of zetten ze hun verfransingspolitiek verder.
Waarom maakt Ecolo wél bezwaar tegen Bart De Wever, maar niet tegen het FDF ?
Ecolo wil nl. wel een coalitie vormen met FDF-er Maingain, de man die gisteren nog pamfletten aan het uitdelen stond in Linkebeek om de inwoners ertoe aan te zetten overal en altijd Frans te spreken. Maar samengaan met NVA ? Ho maar, dat zijn extremisten !
Ik noem daarom Ecolo én alle Franstaligen die dezelfde tactiek toepassen dikke hypocrieten !

filip

@CG
Na wat opzoekingswerk, nog graag dit doordenkertje: het rapport van de HRF dat zoveel ophef veroorzaakte, is van de hand van de Luikse hoogleraar Bernard Jurion, hoogleraar aan de Universiteit van Luik, voorzitter van de afdeling Fiscaliteit van de HRF en vertrouweling van Didier Reynders.
Veel andere leden van de HRF wisten niet eens af van het rapport.
Het ga je goed, CG.

filip

@CG
Blij te horen dat we het dan toch over deze zaak eens zijn: de HRF slaat de bal mis. Ze verwaarloost te kijken naar eventuele verminderingen van de uitgaven (ontvetten van het ambtenarenleger, besparing op de federale begroting...).
Waar ik het niet met u eens ben, is dat u insinueert dat federalisering NOODZAKELIJK tot kostenverhoging leidt. Misschien is dat in Wallonië het geval (bvb. Franse Gemeenschapsraad + Waalse Gewestraad, 2 aparte organen voor Wallonië), in Vlaanderen is men heel wat zuiniger (1 Vlaams Parlement doet het hele werk voor de Vlaamse Gewest- én Gemeenschapsmaterie). Het bewijs is dat men in Vlaanderen jaar na jaar een OVERSCHOT op de begroting heeft, in Wallonië telkens een groot TEKORT.
Wat het artikel van Stefan in De Tijd betreft, is het mogelijk dat JOU dat niet aanstaat, omdat het niet in je kaarten past, maar het is wél objectief: je kan er niet naastkijken dat de hoogste werkloosheid zich in Wallonië bevindt en dat, bij een verhoging van de belastingen om de werkgelegenheid aan te zwengelen, Vlaanderen daar het zwaarst zal moeten voor betalen, en Wallonië er het meest zal van profiteren.
Sorry, CG, maar de waarheid heeft zijn rechten, de logica ook !

CG

@f, flip, franske: al even gekeken naar de lijst van zetelende leden van het HRF? Het communautair tintje dat jullie aanduiden, aangeven door SM - die in alles een communautair probleem ziet -, klinkt dan al een pak minder geloofwaardig.

Heeft het HRF dan de bal niet mis geslaan?
Toch wel: indien je bij één van de hoogste belastingsdrukken ter wereld hebt nog te weinig geld overhoudt, dan betekent dat maar één ding: dat je te veel uitgeeft. En dus moet je kijken naar het primair saldo en die onder controle houden. Zoals bvb. door je ambtenarenkorps uit te dunnen.

Want dat Luc Cortebeek vertelt dat het korps nu oncomprimeerbaar is terwijl wij verhoudingsgewijs over het grootste ambtenarenleger ter wereld beschikken, is mij een raadsel. Maar natuurlijk moet je ook de overleg- en coordinatieorganen bijtellen die bij elke nieuwe bevoegdheidsoverdracht uit de grond moeten worden gestampt. Maar dit heet dan ineens 'goed bestuur'

F

@filip en franske,
Download het verslag eens en lees...
Je zal zien dat het verslag origineel in het FRANS was opgesteld en nadien vertaald. Dat zegt genoeg, ik hoop dat DE TIJD ons geschrijvel ook publiceerd op de eerste blz met een VETTE KOP!!

Laat een reactie achter

Als u reeds een TypePad of TypeKey account heeft, gelieve u dan aan te melden.