Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 3 augustus 2011 door Ywein Van den Brande

Gratis goudmijn in Wikipedia. Inderdaad!

De honderdduizenden schrijvers die sinds de oprichting van Wikipedia de online encyclopedie hebben uitgebouwd tot de immense kennisberg die hij vandaag is, zijn vriendelijk bedankt voor hun gratis en belangeloze inzet. Want die inzet maakt de uitgeverij VDM Publishing sinds twee jaar schaamteloos te gelde. En hoe.” Dit staat vandaag te lezen in De Standaard Online.

Hoewel ik de feiten niet precies ken, begrijp ik uit het artikel dat VDM Publishing on demand delen uit Wikipedia print en als boek verkoopt voor prijzen tussen de 30 en 100€. Dit zou volgens het artikel niet correct zijn, want “de eis om het werk na bewerking onder hetzelfde gratis model te verspreiden, leeft VDM niet na. Hij heeft immers 45 redacteurs in dienst en maakt kosten bij het publiceren.

Is deze bewering correct?

Iedereen die een bijdrage levert aan Wikipedia doet dit onder de Attribution-ShareAlike 3.0 Unported licentie. Deze licentie legt iedereen die het werk wil gebruiken twee verplichtingen op:
1) men dient de auteur te vermelden (Attribution/Naamsvermelding);
2) bewerkingen dienen onder een identieke licentie te worden verspreid (ShareAlike/GelijkDelen).

Deze licentie legt duidelijk geen verbod op om de werken commercieel te gebruiken, wat eveneens mogelijk is onder de Creative Commons licenties. Commercieel gebruik van het werk is m.a.w. toegelaten.

De eerste verplichting wordt volgens het artikel in De Standaard door VDM Publishing nageleefd. Het betreft enkel de tweede verplichting die niet zou zijn nageleefd: ShareAlike. Deze licentievoorwaarde legt op dat werken welke op het werk onder licentie gebaseerd zijn, onder zelfde voorwaarden dienen te worden verspreid. Dit houdt in dat de boeken van VDM Publishing die zijn gebaseerd op de Wikipedia artikels onder dezelfde licentie dienen te worden verspreid, en dat iedereen hen vrij kan gebruiken onder de twee bovenvermelde voorwaarden. Dit wordt wel eens het virale aspect genoemd van de ShareAlike licentie. Alle werken welke gebaseerd zijn op het oorspronkelijke werk, zijn «besmet » door dezelfde voorwaarden. VDM Publishing kan het kopiëren en verder verspreiden van haar boeken dan ook niet verbieden of anderzins aan banden leggen door bv. het vragen van royalties.

Dit neemt evenwel niet weg dat VDM Publishing haar boeken (de gedrukte papieren versie) kan vermarkten tegen een bepaalde vergoeding. A priori en zonder de feiten in detail te kennen, kan ik geen reden vinden waarom de handelingen van VDM Publishing strijdig zouden zijn met de ShareAlike licentie.

Maar volgens het artikel zijn de boeken van VDM Publishing van uitermate lage kwaliteit en bevatten deze soms foutieve informatie. Kan daar dan niets aan worden gedaan? Dat is een heel andere discussie. Een uitgever heeft natuurlijk zijn aansprakelijkheid en auteurs die menen dat de wijze waarop hun werk wordt gepubliceerd hun goede naam aantast, kunnen zich beroepen op hun morele rechten. Derden wiens intellectuele rechten zouden zijn geschonden kunnen eveneens actie ondernemen.

Maar dit doet allemaal geen afbreuk van het punt dat ik in deze blog wil maken. Het is perfect legaal om Wikipedia artikels voor commerciële doeleinden aan te wenden, en auteurs die bijdragen leveren aan Wikipedia dienen hiermee rekening te houden. Wikipedia kan inderdaad een goudmijn zijn.

Ywein Van den Brande - Advocaat

ICT Law Partners is een niche kantoor dat gespecialiseerd is in technologie en nieuwe media.

 

Reacties

Onze blogs

Meer