Geplaatst op 27 januari 2009 door Roland Legrand

Zelfstandig Fortis beste optie?

De bedrijfswereld, opiniemakers en (kleine) aandeelhouders. Allen lijken ze ervan overtuigd dat een stand-alone scenario waarbij de Belgische Fortis-tak als een zelfstandig financieel bedrijf verdergaat, de beste optie is. Een poll die dinsdag op tijd.be werd gehouden, wees uit dat meer dan de helft van de stemmende lezers zo'n scenario het meest wenselijk acht. Toegegeven, zo'n draaiboek lijkt makkelijk verdedigbaar. Het bekt goed om te stellen dat België het enige land is dat zijn financieel kroonjuweel verpatst heeft aan het buitenland. Maar veel andere opties waren en zijn er niet, stipt een analist van ING aan.

Analist Albert Ploegh sloeg vooral aan het twijfelen na de trading update voor het vierde kwartaal die Fortis Bank vorige week uitstuurde. Daaruit bleek dat Fortis Bank België over het vierde kwartaal 4 tot 5 miljard euro in het rood dook.

Met dergelijk verlies, en in gedachten houdend dat de portefeuille gestructureerde kredieten van meer dan 30 miljard euro voor de helft zou terugkeren naar de bank, zou Fortis in een onafhankelijk scenario opnieuw een kapitaalinjectie nodig hebben, denkt Ploegh. De kernkapitaalratio valt immers terug naar 8 tot 9 procent. En dat is te laag.


Volgens de analist is het zeer toxische deel van de gestructureerde kredietportefeuille al danig afgewaardeerd, maar loopt ook het andere gedeelte het risico op nieuwe, forse afwaarderingen.

Gezien de verslechterende economie klinken de argumenten van de Nederlandse analist vrij aannemelijk. Net als bij andere financiële instellingen zal er wellicht ook bij Fortis de komende kwartalen nog duchtig afgeschreven worden op rommelkredieten. Met een niet al te dikke kapitaalbasis lijkt het dus aangewezen om het zekere voor het onzekere te nemen, en niet voor de onafhankelijke koers te kiezen.

Voorstanders van een stand-alone scenario moeten zich terdege van de risico's bewust zijn die dat met zich meebrengt. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat Fortis, in het geval dat het effectief tot een stand-alone komt, opnieuw het voorwerp zal worden van geruchten over bv. een te kleine kapitaalbasis en aldus opnieuw aan het wankelen gaat. Om dat te vermijden zou de bank vers kapitaal moeten ophalen. De vraag blijft waar? En tegen welke voorwaarden? Zullen die dan zo gunstig zijn voor de aandeelhouders? En is de Belgische bevolking of het financieel systeem daarbij gebaat?

Het moge duidelijk zijn dat het Fortis-dossier best met de nodige omzichtigheid en genuanceerdheid behandeld wordt. Zowel rechtbanken als experten hebben tot nog toe geoordeeld dat er weinig andere opties waren voor Fortis dan zichzelf in de armen van BNP Paribas te werpen. Een mens kan discussiëren of rechtbanken, experten en analisten helemaal neutraal tegen de dingen aankijken. En wellicht is de holding te veel 'gestript', en moeten er bepaalde onderdelen van de deal heronderhandeld worden. Maar pleiten voor een stand-alone scenario en daarbij de al bij al zorgwekkende financiële toestand van de bank, en bovenal de aanhoudende crisis in de financiële wereld, over het hoofd zien, lijkt veel op gokken. En daar is niemand bij gebaat.

Peter De Groote

PS: Lees ook de eerdere post van Roland Legrand over de pro's maar vooral contra's van een nationalisering.

Reactie: Door de talrijke reacties zie ik mij geroepen om nog een woordje toelichting te geven bij mijn post van gisteren. Aan Jan De Wilde: de scepsis over een stand-alone heeft niets te maken met een gebrek aan objectiviteit. Het staat u natuurlijk vrij om het eens of oneens te zijn met mijn argumenten. Speculeren op een 'bad bank', waar Fortis Bank gebaat bij zou kunnen zijn, blijft speculeren. Als we de huidige toestand van het financieel systeem (trachten te) bekijken, lijken mij dergelijke praktijken heel erg gevaarlijk.

Reacties

Mijn vorig berichtje is blijkbaar snel verdwenen. Het stand-alone-scenario krijgt in de media meestal weinig positieve kansen. Waarom ? Omdat iedereen bang is voor het onbekende en voor een mogelijk doemscenario. BNP Paribas maakt hiervan dankbaar gebruik. BNP is slimmer dan al de rest samen (overheid, personeel, de pers,…). BNP heeft reeds in september een pak lobbyisten ingehuurd in Brussel. Tactiek= de schrik levendig houden + zich als redder opstellen. Deze schrik belet velen (overheid en ook media) om los te komen uit doemscenarios en om, creatief en positief, alternatieve oplossingen uit te werken en er 200% voor te gaan. De geschiedenis zal later aantonen dat we in ons land fout zaten.

@Roland Legrand en @Jan De Wilde : de stille campagne van BNP heeft overal in de media succes. BNP Paribas is slimmer dan al de rest samen (overheid, personeel, de pers,…). BNP heeft reeds in sept. een pak lobbyisten ingehuurd in Brussel. Tactiek = schrik aanjagen + zich als redder opstellen. Dit belet de meesten om los te komen van doemscenarios en om creatief met ALLE middelen aan een waarachtige oplossing te werken. Voor een voorbeeld : zie mijn bericht van 15:09

@Roland Legrand Ik begrijp je punt, maar de link van de blog staat op de homepage van de tijd pertinent vlak onder het artikel. Zowel de hoofd redacteur als verschillende senior writers schrijven in hun blogs of dagelijkse krantencommentaar consistent dat de aandeelhouders een gevaarlijk spel spelen, dat de interventie van de staat in het belang van het land was, dat Modrikamen met vuur speelt, ... . De Tijd is de enige krant in Vlaanderen die de referentie is qua economie (Standaard is eerder krant met economisch nieuws als add-on). Er is blijkbaar geen enkele journalist bij de Tijd die ook maar 1 seconde zich inleeft in de situatie van de aandeelhouder. En pas op, ik zeg niet dat de Tijd een standpunt VOOR de aandeelhouder moet gaan aanhangen, neen, ik vraag enkel dat de neuzen niet allemaal in dezelfde richting wijzen zoals nu wel het geval is. Behoudens een vergissing van mijnentwege, heb ik nog geen enkele blog gezien of een krantencommentaar die verhaalt hoe de aandeelhouder erbij stond, moest ondergaan, geen stem heeft, behalve via huurlingen zoals Modrikamen die af en toe een persconferentie doet. Ik geef grif toe dat ik een aandeelhouder ben, kijk eens naar de keuze die men mij geeft. Ofwel kies ik voor de deal waarbij vastligt dat mijn verlies meer dan 90% bedraagt, ofwel kies ik voor de het verhaal waar een kans bestaat dat er nog iets uit de bus komt, met het risico dat ik misschien alles kwijt ben. Dat noem ik geen keuze, dat noem ik met de rug tegen de muur gezet worden. En ik stel vast -behoudens vergissing van mijnentwege- dat de kant van de aandeelhouder geen plaats krijgt in blogs of commentaren van de Tijd. Ik blijf erbij dat dit ongepast is, de mening van een aantal twijfelaars kan beinvloeden en dus van doorslaggevend belang kan zijn.

@Jan Mag ik er op wijzen dat Bear&Bull een blog is en geen nieuwsartikel. Op deze blog schrijven Peter en ik wat ons markant lijkt in het nieuws en wat we er over denken. Een blog is geen neutraal nieuwsartikel maar een publiek persoonlijk dagboek waarin we luidop nadenken over het nieuws, en meteen ook vernemen wat anderen van onze ideeën denken.

@Objectivo: correct. De tijd bezondigt zich aan tendentieuze berichtgeving, elke mening die ze verkondigen wordt door velen gelezen, hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de aandeelhouders schrik aanjagen. In feite sturen ze zo de stemming van de AVs op 11 en 13 februari, ik laat in het midden of dit bewust is of niet. Een onafhankelijk journalist zou een stand-alone van alle kanten moeten belichten. Dit artikel is een eenzijdige belichting die vergelijkbare standpunten vermeldt zoals de regering en BNP Paribas verkondigen, en geen melding maakt van standpunten van Modrikamen, Deminor, VEB of andere betrokken partijen. Het gaat hier over een zaak die voor vele tienduizenden mensen van belang is, aandeelhouders, spaarders, werknemers, ... . Ik blijf van mening dat dit artikel eenzijdig en dus niet objectief is.

@tactiek doorzien: geen naakte ontslagen wil zeggen dat je het natuurlijke verloop van mensen die weg gaan niet opvangt, dus geen vervangingen (= arbeidsplaatsen verloren), tijdelijke contracten en consultants vallen niet onder ontslagen zodat hierdoor ook een werknemer krimp mogelijk is. Dus geen naakte ontslagen wil nog steeds zeggen dat arbeidsplaatsen verloren gaan. Toch sympathiek van de Fransen, niet?

BNP Paribas is slimmer dan al de rest samen (overheid, personeel, de pers,…). BNP heeft reeds in sept. een pak lobbyisten ingehuurd in Brussel. Tactiek= schrik aanjagen + zich als redder opstellen .StapX = personeel Fortis paaien met “geen naakte ontslagen”. Maar ...voor welke periode? Of “competentiecentra verhuizen van Parijs naar Brussel”, schijnbaar extra-jobs. Slim van BNP. Maar hoeveel ? 100 ? Stilletjes zwijgen over de DUIZENDEN jobs die in Brussel verdwijnen in 2010 en 2011? Ook personeel laat zich in de luren leggen. Toegevingen van BNP hebben enkel tot doel verwarring te zaaien. Na goedkeuring Fortis-uitverkoop op 11 februari volgt de BNP-interpretatie én de intrekking van beloften. Zeker weten. De stand-alone is realistisch maar de overheid moet er 200% voor gaan (zoals bij andere banken), dan zijn spaarder én personeel veilig en behoudt België zijn grootste bank. Eén oplossing is tegenstemmen, ook door personeel. Volgend jaar is het té laat voor personeel en België

De "tunnelvision" waar deze post - en de vele voorstanders van de BNP deal - getuigen is werkelijk opvallend. Deze post stelt duidelijk dat je niet naar de toekomst mag kijken (speculatie), andere voorstanders van de BNP-deal zeggen dat je niet naar het héden mag kijken (ook speculatie), maar dat je énkel naar een periode van 3 maanden in het verleden mag kijken (ook niet vérder, want de periode van 15 jaar waarin Fortis tientallen miljarden winst genereerde telt ook niet!). Dit lijkt me niet ernstig.

1. De huidige situatie van Fortis Bank is wél relevant. Vandaag is het een liquide en solvabele bank. Wellicht kan ze best nog even in staatseigendom blijven, zodat ze een aantal trimesters winst kan bekendmaken om de "feel good" factor terug te krijgen.

2. De "Bad Bank" of de staatsgaranties zullen er komen. Hierover was Reynders duidelijk genoeg. Best worden ze parallel aangekondigd met een "stand alone" Fortis. Zo kan er van de vermelde eventuele solvabiliteitsdaling geen sprake zijn.

Daarmee zijn na de verkoop van ABN/Fortis Bank Nederland en de liquiditeitsproblemen daar én de verdere afwaardering van de Structured Credits én de staatsgaranties de probleem-punten van Fortis Bank weggewerkt.

"De Tijd" en aanverwante publicaties zijn al maandenlang een stroom van negatieve berichten én opinies over Fortis aan het publiceren. Is het niet eens tijd om de "andere kant" toch eens een béétje te belichten, kwestie van tenminste een schijn van objectiviteit aan te houden?

En dan zeggen dat "De Tijd" één van de absolute cheerleaders was van de ABN-acquisitie! Wat een hypocrisie!

Volkomen akkoord met Jan De Wilde, op die 8.000 euro die ik bijkomend nog zal verliezen komt het niet meer aan. Indien de regering elke spaarder 100.000 euro garantie kan aanbieden, waarom dan niet aan trouwe beleggers die jarenlang trouw de economie ondersteunden en die niet de hoge rentes gingen opzoeken bij een obscure Ijslandse bank met Luxemburgs statuut.

@Peter De Groote, Je pleit voor nuancering in je artikel maar je nuanceert niet, je bent niet objectief. Je bekijkt de zaak uitsluitend vanuit het standpunt van de regering die de bank als stand-alone niet wil wegens de weerslag op de begroting. Als je aandeelhouder zou zijn en je hebt gekocht bv kapitaalverhoging aan 15 euro en je blijft met om en bij de 1,5 euro achter, dan sta je als aandeelhouder met de rug tegen de muur. Of je nu 90% verlies hebt of 100% verlies, denk je dat dat veel uitmaakt. Wanneer komt eindelijk het besef dat als je iemand bijna alles afneemt en dan vraagt om op een stemming even alles goed te keuren, dat dat toch totaal onrealistisch is. Niks of bijna niks dwingt de aandeelhouder om de enige keuze te maken die zij nog hebben en dat is de deal afkeuren en voor stand-alone gaan. Het risico is voor de staat en het hele systeem, net die staat en dat systeem dat ervoor gekozen heeft om mij in deze precaire situatie te dwingen. Hiermee schets ik de situatie voor de aandeelhouder, die is in jouw blog nergens te bespeuren. Nochtans heeft de rechtbank het beslissingsrecht bij de aandeelhouder gelegd en deze zal dit recht ook ten volle benutten. Objectief zijn -een deontologische verplichting van journalisten- vereist dat je alle standpunten ten minste vermeldt. Trouwens als je ziet hoe de RvB van Fortis omgekocht wordt met aansprakelijkheidsverzekeringen, de raad van "experts" allemaal een meerderhieds partijkaart hebben, Leterme gevallen is over de beinvloeding van de rechters, enz. Dan begrijp ik niet dat je zo uitvoerig ingaat op wat de regering wil, blijkbaar heiligt het doel de middelen.

Met dezelfde argumenten kan je ook Dexia, KBC én ING verpatsen aan BNP Paribas. Je kan er zelfs mee aantonen dat BNP Paribas geen sterke partner is. Hoe groter de bank trouwens, hoe meer problemen. BNP Paribas wou juist Fortis binnenhalen om zijn balans te versterken!

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld, uw reactie is nog niet geplaatst.

Even geduld
Uw reactie kon niet geplaatst worden. Volgende fout deed zich voor:
Uw reactie werd geplaatstPlaats nog een reactie

De letters en cijfers die uw invoerde zijn niet correct. Probeer het nog een keer.

Uw reactie wordt zo dadelijk geplaatst. Om spam op onze blogs te voorkomen dient u echter nog eerst de letters en cijfers die u in onderstaande afbeelding ziet in te voeren.

Is deze afbeelding moeilijk leesbaar?Maak er dan een nieuwe aan.

Even geduld

Laat een reactie achter

Volg Bear&Bull ook via TwitterRSS

Laatste reacties op Bear&Bull

Onze blogs

Meer

Live vanop de blogs

Related Posts with Thumbnails